Tillbaka till startsidan

Styrelse


Utdrag ur §4 i Stadgarna:

"Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av en ordförande och sex ledamöter samt två ersättare för dessa...."

Ordförande
Anne Silfverskiöld
anne.silfverskiold@regionsormland.se

Kassör och medlemsförteckning
Kenneth Anderini
kenneth.anderini@telia.com

Webbansvarig
Ulf Ekblad
uffe@ulfekblad.se

Övriga ledamöter
Yvonne Lundblad, luy@comhem.se
Vakant, -
Anders Karlsson, anders.bote@hotmail.se
Catharina Hellberg, cathism301@gmail.com

Ersättare
Christina Brusén, christina.brusen11@gmail.com
Stefan Silfverskiöld, stefan.jf.silfverskiöld@gmail.com

Utanför styrelsen: Revisorer
Lotta Kull, lottkull@gmail.com
Carl-Olof Carlsson, carlolof.carlsson80@gmail.com

Utanför styrelsen: Valberedning
för Linköping: Ingela Dellby, dellby@telia.com
för Stockholm: Vakant


 
Tillbaka till startsidan
 
Bildskärmsupplösning rek 1024x768 IE v4.5